• Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 2109373376 ή 6980393977

  • Φουσκωτά

    Κάστρα, τσουλήθρες, σάκοι εκτόνωσης, γεμάτα με αέρα που θα σας φτάσουν ψηλά...

    Τα φουσκωτά είναι Ευρωπαϊκα και όλα έχουν Πιστοποίηση ISO, πληρώντας όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας.

    160€/5 ώρες (χωρίς ΦΠΑ)

    Σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να υπάρχουν μεταφορικά